Zaterdag 2 februari 2019  
20.00-22.30 uur 
Culturele Raad Grijpskerk
Kerkplein Zes  9843 HB Grijpskerk
*  i.c.m. 'Broodnuchter' 

Zaterdag 1 juni 2019 * o.v.b.
15.00-17.30u 
(Streek)Foodfestival Lekker Leek
Borg Nienoord 
Nienoord 1  9351 AC Leek

Zondag 2 juni 2019 * o.v.b.
15.00-17.30u 
(Streek)Foodfestival Lekker Leek
Borg Nienoord 
Nienoord 1  9351 AC Leek

Zaterdag 15 juni 2019 * o.v.b
15.00-17.30u
Fair Landgoed Nienoord
Borg Nienoord 
Nienoord 1  9351 AC Leek